online- & print-marketing

Concepten van volledig, marktgericht bedrijfsbeheer.

ONLINE- & PRINT-MARKETING

De term marketing verwijst enerzijds naar het bedrijfsgebied dat tot taak heeft producten en diensten op de markt te brengen (deze op zodanige wijze te koop aan te bieden dat de kopers dit aanbod als begeerlijk ervaren); anderzijds beschrijft deze term een concept van volledige, marktgerichte bedrijfsvoering om aan de behoeften en verwachtingen van de klanten en andere belangengroepen (stakeholders) te voldoen.

Nederlands Nederlands English English