privacyverklaring

Heeft u vragen, verzoeken of suggesties? Laat het ons weten!


Privacyverklaring: Wij verzamelen enkel de volgende persoonlijke informatie over bezoekers en gebruikers van onze sites, zoals: gebruikersnamen, namen van leden, e-mailadressen, IP-adressen en contactgegevens.

We verzamelen deze persoonlijke informatie wanneer u deze zelf aan ons verstrekt of automatisch wanneer u door onze sites navigeert of door andere personen wanneer u services gebruikt die aan onze sites zijn gekoppeld.

Ook verzamelen wij uw persoonlijke gegevens wanneer u deze aan ons verstrekt wanneer u een lidmaatschapsregistratie voltooit en items of services op onze sites koopt, u zich abonneert op een nieuwsbrief, e-maillijst, feedback geeft, deelneemt aan een wedstrijd of een enquête invult. Bovendien zullen wij uw persoonlijke informatie altijd met respect behandelen en nooit misbruik maken van gedeelde informatie en kunt u ten alle tijden uw registratie via onze Nieuwsbrief of contactformulier ongedaan maken middels een ‘unsubscribe’ of een ‘manage your subscription’ link.

Privacybeleid
wddp websolutions garandeert een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Wij beschouwen persoonsgegevens als informatie waaruit conclusies kunnen worden getrokken over een persoon, zoals een naam, een adres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens wordt geregeld door de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
wddp websolutions verwerkt persoonsgegevens voor de uitoefening van zijn openbare taken van algemeen belang.

Kennisgeving van de verwerking van uw gegevens
wddp websolutions zal u altijd op de hoogte brengen wanneer het gegevens over u verwerkt.

Beveiliging van persoonsgegevens
wddp websolutions zal zorgen voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die het over u bewaart.

Bewaartermijn
wddp websolutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw recht op uw gegevens
In welke gevallen kunt u contact met ons opnemen?

  • U wenst te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
  • U wilt uw persoonlijke gegevens laten wijzigen.
  • U wilt dat bepaalde gegevens worden gewist.
  • U wilt dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • U wilt bezwaar aantekenen.
  • U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar info@wddp.nl
  • Nederlands Nederlands English English